Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch về đầu tư quy hoạch phát triển, dự kiến chi hơn 113.062 tỷ đồng phát triển công nghiệp và logistics giai đoạn 2021-2025.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Hậu Giang đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Hậu Giang hình thành ít nhất 3 trung tâm logistics lớn trên địa bàn tỉnh gồm: 

  • Trung tâm logistics Mekong
  • Khu trung tâm logistics Hậu Giang
  • Trung tâm Logistics Nông sản xuất khẩu Hậu Giang.

Bất động sản công nghiệp Hậu Giang được Đất Nền Hậu Giang chia sẻ

Đồng thời tỉnh Hậu Giang cũng đang mời gọi các nhà đầu tư tập trung đầu tư các trung tâm logistics tiềm năng tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Cụm công nghiệp Kho tàng bến bãi Tân Tiến, Trung tâm logistics tại cụm công nghiệp Tân Thành.

Về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, UBND tỉnh Hậu Giang đưa ra nhiệm vụ cho các sở, ban ngành chức năng có liên quan, hoàn thành hồ sơ bổ sung khu công nghiệp mới, cụm công nghiệp mới để làm cơ sở thành lập mới 5 khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp, mở rộng 2 cụm công nghiệp. Các yếu tố công nghiệp thúc đẩy làn sóng bất động sản công nghiệp tại Hậu Giang phát triển.

Xây dựng phương án phát triển huyện vệ tinh như huyện Châu Thành đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện công nghiệp của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án năng lượng tái tạo, các dự án trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có chủ trương đầu tư.

Có thể nói, kinh tế khởi sắc và hàng loạt các dự án hạ tầng được đầu tư mở rộng và kêu gọi đầu tư đã tạo cơ hội cho thị trường bất động sản Hậu Giang phát triển nhanh.

#datnendothi #datnenhaugiang